Ing. Ladislav Plinta – ekonomické poradenství

 

 

Oblasti :

 

-          analýza vnitropodnikových ekonomických a hospodářských procesů

-          zpracování procesních map a následných dokumentů zaměřených na řízení procesů

-          zpracování informačního memoranda např. k prodeji podniku nebo jeho části

-          zpracování podkladů k realizaci podnikatelských záměrů, ekonomiky investičních projektů

-          zpracování vnitropodnikových a podnikových předpisů  v oblasti financování, účetnictví

-          zpracování podkladů pro banky, státní orgány

-          příprava podkladů pro realizaci strukturálních programů a dotačních programů

-          spolupráce v oblasti akvizic

-          vnitropodnikové kalkulace a rozpočty, realizace střediskového řízení

-          tvorba byznys plánů

-          tvorba organizačních norem, vnitropodnikové dokumentace v souladu s ISO normami

 

 

Postupy :

 

  1. Zaměření především na dosažení očekávaného cíle
  2. To znamená , že  danou problematiku řeším od počáteční analýzy až do finálního řešení a odzkoušení
  3. To znamená, že se podílím aktivně na realizaci doporučovaných opatření a úkolů v dané problematice
  4. Pokud je to nezbytné, participuji po určitou dobu na realizaci příslušného projektu začleněním do  organizačního schématu klienta
  5. Pokud je to žádoucí, podílím se na výběru a výchově personálu pro řešené oblasti

 

 

Přidaná hodnota pro klienta :

 

-          zkušenosti z realizace řady projektů v různém segmentu podniků a z toho vyplývající profesionalita

-          kontakty na instituce, banky a podniky , odborné poradce specialisty atd.

-          práce jednotlivce a stím spojené výhody komunikační i finanč

-          flexibilita  čase i prostoru

-          důvěra utajovaných skutečností

Kontakt

Ing. Ladislav Plinta
Daliborova 380/9, Praha 10 Hostivař
+420 724 511 499

Hobby

Měsíc

Portrét (normální)

Řeším vaše problémy

Úvod